Warunki ubezpieczenia - wypożyczalnia - N-Rent

Zakres ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są TUTAJ Poniższe klauzule w przypadku niezgodności z ogólnymi warunkami ubezpieczenia traktowane są priorytetowo.

Klauzule dodatkowe

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie ryzyka z włączeniem kradzieży z włamaniem, rabunku, upadku oraz:

 • tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji;
 • ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji;
 • klauzula reprezentantów;
 • klauzula automatycznego pokrycia 50 000 PLN;
 • dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku oraz upuszczenia urzadzenia udział własny Ubezpieczającego ustala się w każdej szkodzie w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN

W przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, odpowiedzialność Ubezpieczyciela występuje przy zachowaniu następujących środków ostrożności:

 • pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję;
 • w chwili kradzieży (między 22.00 a 6.00) znajdował się na parkingu strzeżonym lub zamkniętym garażu, był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w aktywne urządzenie alarmowe;
 • w chwili kradzieży (między 6:00 a 22:00)  był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w aktywne urządzenie alarmowe;
 • przedmiot ubezpieczenia w chwili kradzieży znajdował się w bagażniku pojazdu i nie był widoczny na zewnątrz.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w skutek:

 • wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego, jeżeli ten wypadek spowodowany był złym stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego;
 • niewłaściwego opakowania urządzenia (lub jego braku) oraz opakowania niezgodnego z zaleceniami producenta;