Dostawa i zwrot sprzętu fotograficznego

Do sformułowania niniejszych informacji o dostawie użyto sformułowań Wynajmujący, Najemca, Umowa zdefiniowanych w dokumencie Ogólne warunki funkcjonowania serwisu oraz wynajmu sprzętu fotograficznego, dalej OW

Po dokonaniu wszystkich formalności określonych w pkt. 1, 2, 3 i 4 OW towar wydawany jest wydawany Najemcy na dwa sposoby:

 • Istnieje możliwość odbioru osobistego sprzętu w siedzibie firmy lub w Warszawie (Żoliborz). W takim przypadku konieczny jest kontakt osobisty w celu ustalenia możliwości odbioru w konkretnym przedziale czasowym. Zwrot towaru w takim przypadku odbywa się na takich samych zasadach.
 • Wynajmujący oferuje dostawę w formie przesyłki kurierskiej. Koszt zamówienia przesyłki kurierskiej to 25 zł. Kurier zamawiany jest przez Wynajmującego po uprzednim opłaceniu kosztów przesyłki przez Najemcę.
 • Nadanie przesyłki następuje 1 dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia okresu wynajmu zawartym w Umowie. Istnieje możliwość dostarczenia sprzętu do godz. 12 następnego dnia (opłata 50 zł) lub do godz. 9 (80 zł). W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny po dokonaniu zamówienia.
 • Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w doręczeniu wynikające z problemami firm kurierskich z realizacją usług.
 • Przesyłka zwrotna zostaje wysłana do Wynajmującego ostatniego dnia trwania okresu Wynajmu określonego w umowie.
 • Jeżeli dzień ten jest niedzielą lub innym dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy po którym bezpośrednio następuje dzień roboczy, nadanie przesyłki zwrotnej może być dokonane dogodz 12.00 we wspomnianym dniu roboczym
 • Jeżeli ostatni dzień wynajmu jest niedzielą lub innym dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy po którym bezpośrednio następuje kolejny dzień/kolejne dni ustawowo wolne od pracy należy tak dobrać dzień zwrotu towaru, żeby jego ostatni dzień przypadał na dzień roboczy. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kosztami wynajmu sprzętu także w dni ustawowo wolne od pracy, mimo że nie miał możliwości nadania w tym czasie przesyłki zwrotnej.
 • Przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym.
 • Przesyłka do Najemcy jest ubezpieczona przez Wynajmującego na kwotę równą sumie wartości odtworzeniowych wysłanego sprzętu. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na taką samą kwotę.
 • Zarówno Wynajmujący jak i Najemca zobowiązują się do zabieczenia przesyłki przed wszelkimi uszkodzeniami z zachowaniem wyjątkowej staranności w celu uniknięcia uszkodzeń przy transporcie.
 • W przypadku wadliwego działania sprzętu, awarii, błędów zamówienia oraz innych okoliczności wymagających zwrotu sprzętu w terminie innym niż zawarty w umowie, z wyjątkiem przedłużenia wynajmu, Najemca zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu sprzętu: https://n-rent.pl/account/return/insert